Nissan Leaf a Nissan e-NV200

Elektrizujúca ponuka od najväčšieho predajcu elektromobilov na Slovensku:
vozidlá Nissan Leaf a Nissan eNV200 s dojazdom až 250km! 

Teraz so štátnou podporou až 7000  €!*

 

Neváhajte! 

Možnosť využitia štátnej podpory platí len do vyčerpania financií z dotačného programu!

 

 

Neváhajte nás kontaktovať:
Bratislava, Rožňavská 28/A, Tel: +421 248 208 730
Trnava, Trstínska 28, – Tel: +421 333 242 311

 

*Podpora pozostáva z príspevku vo výške 5 000 eur poskytovaného v rámci celoštátnej podpory vyhlásenej MH SR a ZAP SR z prostriedkov Recyklačného fondu a zľavy vo výške 2 000 eur poskytovanej spoločnosťou Nissan. Príspevok je určený pre fyzické a právnické osoby ako vlastníkov nových vozidiel Nissan LEAF alebo e-NV200, ktorých vozidlo bolo zaregistrované do evidencie motorových vozidiel vedenej Ministerstvom vnútra SR medzi 11. 11. 2016 až 31. 12. 2017. Poskytovanie príspevku je limitované do vyčerpania finančných prostriedkov poskytovaných Recyklačným fondom na tento účel. Zľava vo výške 2 000 eur sa vzťahuje na zmluvy uzavreté od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2017. Zľava je viazaná na poskytnutie príspevku od Recyklačného fondu. Pre viac informácií sa obráťte na autorizovaných predajcov vozidiel Nissan. Ceny sú uvedené s DPH. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu.