Kvalita

Kvalita spoločnosti

 • Kvalita = 20 rokov skúseností a pôsobenia na Slovenskom trhu.
 • Sme profesionáli o čom svedčí certifikát ISO 9001:2008 a zavedenie environmentálneho systému ISO 14001:2004.
 • Snažíme sa riešiť komplexne potreby zákazníkov.

Politika kvality

Hlavným cieľom spoločnosti Auto-Impex, spol. s.r.o. je uspokojovať potreby zákazníkov na nadštandardnej úrovni. Chceme byť iný, ako iní a pružne reagovať na konkurenčné prostredie tak, aby sme boli krok pred každým a tak zabezpečili nadštandart. Z tohto dôvodu bol vo firme vybudovaný a zavedený systém manažérstva kvality (SMK), ktorý je implementovaný v interných postupoch podľa normy ISO 9001:2008.

Naša spoločnosť si taktiež uvedomuje význam ochrany životného prostredia a preto sa systematicky snažíme minimalizovať naše negatívne vplyvy na životné prostredie prostredníctvom environmentálne normy ISO 14001:2004.

 

V súlade s týmto cieľom vyhlasuje vrcholový manažment spoločnosti nasledovnú politiku kvality:

 • Zabezpečovať plnenie požiadaviek zákazníka a jeho spokojnosť,
 • Zapojiť zamestnancov do procesu riadenia tak, aby boli orientovaní na zákazníka a tým zvyšovali kvalitu poskytovaných služieb,
 • Zvyšovať kvalitu spolupráce a partnerstva s našimi dodávateľmi,
 • Zabezpečiť systematické vzdelávanie všetkých zamestnancov,
 • Neustále sledovať, vyhodnocovať a zlepšovať systém manažérstva kvality,
 • Pristupovať k riadeniu procesne, systematicky a analyticky, čím chceme zabezpečiť efektivitu a flexibilnosť,
 • Plniť zákonné požiadavky SR v ochrane životného prostredia,
 • Zlepšiť environmentálne podvedomie zamestnancov a prístup k ochrane životného prostredia.