AUTO-IMPEX, SPOL. S R.O.

Spoločnosť AUTO-IMPEX, spol. s r.o. bol prvým dealerom značky NISSAN na Slovensku. S Nissanom ho spája 19 ročná tradícia a spoločná cesta. Odborníci v AUTO-IMPEXe spájajú rokmi nadobudnuté skúsenosti v poskytovaní služieb so silnou značkou NISSAN.

POSLANIE

Poslaním spoločnosti AUTO-IMPEX, spol. s r.o. je poskytovať spoľahlivé, profesionálne služby orientované na potreby a požiadavky zákazníkov. Okrem hlavných služieb priamo súvisiacich s predajom a servisom vozidiel, tak aj poskytovať svoje ostatné služby súvisiace s prevádzkou vozidiel: garanciu mobility, poradenstvo, školenia pre zákazníkov. Spoločnosť AUTO-IMPEX, spol. s r.o. výchovou mladých študentov zabezpečuje nových profesionálov na pracovnom automobilovom trhu.

VÍZIA SPOLOČNOSTI

Našou víziou je byť dynamickou, modernou a uznávanou spoločnosťou so stabilným podielom na trhu. Rozvoj spoločnosti AUTO-IMPEX, spol. s r.o. je orientovaný na dlhodobú finančnú stabilitu, zvyšovanie súčasného podielu v ekonomickom prostredí trhovej ekonomiky, konkurencieschopnosť a zabezpečenie trvalého zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zlepšovania výkonnosti. Kreovanie firmy s pozitívnym imidžom, ktorá priťahuje tvorivých a talentovaných ľudí.

KVALITA SPOLOČNOSTI

 • Kvalita = 20 rokov skúseností a pôsobenia na Slovenskom trhu.
 • Sme profesionáli o čom svedčí certifikát ISO 9001:2008 a zavedenie environmentálneho systému ISO 14001:2004.
 • Snažíme sa riešiť komplexne potreby zákazníkov.

Politika kvality

Hlavným cieľom spoločnosti Auto-Impex, spol. s.r.o. je uspokojovať potreby zákazníkov na nadštandardnej úrovni. Chceme byť iný, ako iní a pružne reagovať na konkurenčné prostredie tak, aby sme boli krok pred každým a tak zabezpečili nadštandart. Z tohto dôvodu bol vo firme vybudovaný a zavedený systém manažérstva kvality (SMK), ktorý je implementovaný v interných postupoch podľa normy ISO 9001:2008.

Naša spoločnosť si taktiež uvedomuje význam ochrany životného prostredia a preto sa systematicky snažíme minimalizovať naše negatívne vplyvy na životné prostredie prostredníctvom environmentálne normy ISO 14001:2004.

V súlade s týmto cieľom vyhlasuje vrcholový manažment spoločnosti nasledovnú politiku kvality:

 • Zabezpečovať plnenie požiadaviek zákazníka a jeho spokojnosť,
 • Zapojiť zamestnancov do procesu riadenia tak, aby boli orientovaní na zákazníka a tým zvyšovali kvalitu poskytovaných služieb,
 • Zvyšovať kvalitu spolupráce a partnerstva s našimi dodávateľmi,
 • Zabezpečiť systematické vzdelávanie všetkých zamestnancov,
 • Neustále sledovať, vyhodnocovať a zlepšovať systém manažérstva kvality,
 • Pristupovať k riadeniu procesne, systematicky a analyticky, čím chceme zabezpečiť efektivitu a flexibilnosť,
 • Plniť zákonné požiadavky SR v ochrane životného prostredia,
 • Zlepšiť environmentálne podvedomie zamestnancov a prístup k ochrane životného prostredia.

Spotlight