Power Cage

Možnosti Power Cage

    • rovnanie rámov na všetkých vozidlách s rámovou konštrukciu podvozku
    • rovnanie rámov a konštrukcií poľnohospodárskych strojov /kombajny, traktory/
    • rovnanie rámov návesov a prívesov
    • rovnanie rámov vozidiel offroad /4x4/
    • rovnanie rámov bez nutnosti demontáže iných agregátov a častí vozidla /bez demontáže kabín, nadstavieb, motorov/ 
Spotlight