O spoločnosti

Poslanie

Poslaním spoločnosti Auto-Impex je poskytovať spoľahlivé, profesionálne služby orientované na potreby a požiadavky zákazníkov. Okrem hlavných služieb priamo súvisiacich s predajom a servisom vozidiel, tak aj poskytovať svoje ostatné služby súvisiace s prevádzkou vozidiel: garanciu mobility, poradenstvo, školenia pre zákazníkov. Spoločnosť Auto-Impex výchovou mladých študentov zabezpečuje nových profesionálov na pracovnom automobilovom trhu.

 

Vízia

Našou víziou je byť dynamickou, modernou a uznávanou spoločnosťou so stabilným podielom na trhu. Rozvoj spoločnosti Auto-Impex je orientovaný na dlhodobú finančnú stabilitu, zvyšovanie súčasného podielu v ekonomickom prostredí trhovej ekonomiky, konkurencieschopnosť a zabezpečenie trvalého zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zlepšovania výkonnosti. Kreovanie firmy s pozitívnym imidžom, ktorá priťahuje tvorivých a talentovaných ľudí.
Spotlight